Публічна оферта. курси UNI380
Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Школа UNI380*, маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з Вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від Вас під час навчання і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг UNI380, тоді Ваше користуванням Сайтом обмежується лише читанням інформації.

UNI380 пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Студент», для юридичних осіб Студентом є фізична особа, дані якої вказані при реєстрації) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до матеріалів Курсу/Модулю, є приєднанням до Договору та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Школа UNI380 – платформа, яка допомагає студентам опановувати не технічні IT-професії: марктолог, рекрутер, дизайнер, проджект-менеджер, тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються UNI380 за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті admin@uni380.com (далі – «Сайт» або «Платформа»). UNI380 може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс/Модуль – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу/Модулю надають особи, залучені UNI380, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу/Модулю приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу/Модулю вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. UNI380 може змінювати дату старту Курсу/Модулю, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу/Модулю може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

1.3 ПРОФЕСІЯ – це програма, що надає Студенту можливість отримати достатній рівень знань для опанування певної професії.

Кожна професія є унікальною і має унікальну назву, адже різний набір Модулів (Курсів) формує унікальний набір навичок та вмінь у Студента.

1.4 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, тренажер, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.5 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється UNI380 і через який Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.
2. ФОРМАТ НАВЧАННЯ
2.1 Всі студенти отримують доступ до відео-лекцій в записі та симулятора.

2.2 Залежно від обраного тарифу, студентам може бути надано доступ до живих уроків та зворотного зв'язку від куратора або ментора.

2.3. Дата початку (набору) кожного Модулю (Курсу) зазначається на веб-сторінці Сайту чи рекламних матеріалах. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу.

2.4. Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Модуль (Курс) та припинено його навчання на Професіумі, у випадках:

2.5. UNI380 не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Модулю (Курсу), розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Модулю (Курсу).

2.6. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, UNI380 може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту повідомити UNI380, вказуючи достатні причини. UNI380 має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Модулю (Курсу) як послуги неналежної якості.

2.7. Під час проходження Модулю (Курсу) Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір UNI380. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Модулю (Курсу) чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Модулю (Курсу). UNI380 може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Модулю (Курсу).
3. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ
3.1 Доступ до відео-лекцій в записі.

3.2 Доступ до симулятора для практичного навчання.

3.3 В залежності від тарифу: живі уроки та зворотній зв'язок.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА
4.1 Прийняти та оплатити послуги.

4.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Модулю (Курсу), Навчальних матеріалів третім особам, не придбавати Модуль (Курс) (Професіум) в складчину.

4.3 Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Модулю (Курсу) третім особам.

4.4 Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Модулю (Курсу).

4.5 Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Модулю (Курсу) (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Студент видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Модулю (Курсу) (вчинятиме плагіат), UNI380 може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Модулю (Курсу).

4.6 Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників Курсу.

4.7 Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики Модулю (Курсу) (спам).
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ
5.1 В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, UNI380 може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи.

5.2. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п.6.1 повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

5.3. У випадку виявлення UNI380 порушень, передбачених п.п. 4.2, 4.3 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% вартості Модулю (Курсу). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.
6. УМОВИ ОПЛАТИ
6.1 Ціна курсу вказується на сайті.

6.2 Оплата може здійснюватися одним платежем, помісячно протягом 3 місяців або за допомогою оплати частинами від банківських партнерів школи.

6.2.1 Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Модулю (Курсу) надаються Студенту лише після оплати.

6.3 Ви можете здійснити оплату у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) - гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом, а також на підставі виставленого рахунку (українською або англійською мовами, у гривнях та/або доларах/євро).
7. ПОВЕРНЕННЯ
7.1 100% оплати за курс повертається до початку навчання та протягом перших 14 днів після початку.

7.2 Після цього терміну повернення коштів не відбувається.

7.3. Порядок повернення коштів:
7.3.1 Щоб здійснити повернення Студент має надіслати письмове повідомлення на пошту admin@uni380.com, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється.

7.3.2. Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких UNI380 не несе відповідальність.

7.3.3. Послуги вважаються належно наданими UNI380 після відкриття Студенту доступу до матеріалів Курсу/Модулю, зокрема, якщо Студент ознайомлюється з матеріалами Курсу/Модулю. Доказом ознайомлення можуть бути відповідні записи програмного забезпечення, прослуховування Студентом лекції(й), відвідування інших вебсторінок з матеріалами Курсу/Модулю.

7.3.4. Будь-які дії із ознайомлення є підтвердженням прийняття Студентом наданих послуг, засвідчують його волю на настання правових наслідків особистого отримання наданих в повній мірі та належної якості послуг. В такій ситуації підписання акту приймання-передачі наданих послуг зі сторони Студента не потрібно.

7.3.5. Якщо Студент з будь-яких причин був відсутнім на вебінарах та/або інших заходах в межах Курсу/Модулю він не може посилатись на ненадання чи неналежне надання послуг, якщо ознайомився з матеріалами Курсу/Модулю.

7.4. Якщо Студент платить помісячно, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Сайті, ми надішлемо повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Модулю (Курсу).
8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
8.1 Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать UNI380.

8.2 UNI380 використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

8.3 UNI380 не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

8.4 Студент безоплатно надає UNI380 (та/або Замовнику*) дозвіл розповсюджувати всі твори, виконані Студентом під час проходження Курсу, в соцмережах, на своєму Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з метою отримання оплати від третіх осіб за використання. Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього Договору, і цим передбачаємо, що UNI380 та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких UNI380 об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи UNI380 та Сайту.

9.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи UNI380, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

9.3. Просимо врахувати, що з метою збереження UNI380 та гарантування можливості відновлення його роботи, протягом строку дії обставин форс-мажору, але не більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, ми не зможемо проводити повернення сплачених Студентом за навчання коштів.

9.4. Разом з тим, якщо обставини, зазначені в п. 9.1, будуть тривати більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, Студент має право відмовитись від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на пошту admin@uni380.com, та ставити питання про повернення сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене. В такому разі, ми здійснимо повернення Вам коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. При цьому, UNI380 зробить все можливе для того, щоб розглянути Ваше звернення якомога швидше, але не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. Все практичне навчання проходить в симуляторі.

10.2. Школа залишає за собою право вносити зміни в програму курсу, графік навчання та інші умови навчання в односторонньому порядку.

10.3. В разі виникнення спору UNI380 зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

10.4 Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу відповідно до Програми.

10.5 Приєднуючись до цього Договору Студент надає UNI380 право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності UNI380.

10.6 UNI380 може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це UNI380.

10.7 Якщо інше не передбачено Договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.

10.8 Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Студентом дій будуть інформаційні (облікові) записи у відповідних програмах, які використовує UNI380, та/або на серверах, що забезпечують роботу Сайту, незалежно від способу і/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.
*UNI380 – ФОП Тимошенко Дмитро Анатолійович або будь-яка інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами використовує комерційне позначення «UNI380».

Реквізити: ФОП Тимошенко Дмитро Анатолійович, КОД 3485815119, 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 52а тел. +380 73 124 1478