Публічна оферта. курси UNI380
Привіт!

Ви читаєте це, бо ми, Школа UNI380*, маємо переконатись що наша співпраця буде чесною. Уявіть, що ми з Вами зустрілись особисто і зараз розкажемо, які послуги ми пропонуємо, як їх оплатити, що ми очікуємо від Вас під час навчання і що робити, якщо очікування не справдились.

Будь ласка, прочитайте цю публічну оферту і якщо Ви не згодні з умовами надання послуг UNI380, тоді Ваше користуванням Сайтом обмежується лише читанням інформації.

UNI380 пропонує фізичним та юридичним особам (далі – «Студент», для юридичних осіб Студентом є фізична особа, дані якої вказані при реєстрації) приєднатися до цього договору про надання послуг (далі – «Договір»).

Договір приєднання не є публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, оскільки UNI380 залишає за собою право відмовитись від укладення договору зі Студентом, якщо особа не готова для обраного нею Курсу/Модулю.

Проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати та/або отримання доступу до матеріалів Курсу/Модулю, є приєднанням до Договору та укладенням правочину згідно правил Закону України «Про електронну комерцію».
1. Хто ми і що відбувається
1.1 Школа UNI380 – платформа, яка допомагає студентам опановувати не технічні IT-професії: марктолог, рекрутер, дизайнер, проджект-менеджер, тощо.

Всі навчальні матеріали розміщуються та адмініструються UNI380 за допомогою спеціалізованого програмного середовища для проходження онлайн курсів на сайті admin@uni380.com (далі – «Сайт» або «Платформа»). UNI380 може на власний розсуд змінювати Платформу (спеціалізоване програмне забезпечення) на інше програмне середовище, при цьому, Студент повинен самостійно ознайомитися із функціоналом та правилами роботи Платформи. Користування функціями Платформи (програмного середовища) входить у вартість навчання.

1.2 Курс/Модуль – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

Послуги під час Курсу/Модулю надають особи, залучені UNI380, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу/Модулю приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

Тривалість кожного Курсу/Модулю вказується на Сайті та починає відраховуватись від дати першого заняття. UNI380 може змінювати дату старту Курсу/Модулю, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу/Модулю може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

1.3 ПРОФЕСІЯ – це програма, що надає Студенту можливість отримати достатній рівень знань для опанування певної професії.

Кожна професія є унікальною і має унікальну назву, адже різний набір Модулів (Курсів) формує унікальний набір навичок та вмінь у Студента.

1.4 Навчальний матеріал – презентація, інтерактивний матеріал, тренажер, відеозапис, домашнє завдання тощо, які розміщені на Платформі.

1.5 Особистий кабінет – обліковий запис Студента на Платформі, який адмініструється UNI380 і через який Студент отримує доступ до Курсів/Модулів, Навчальних матеріалів, іншу необхідну для виконання Договору інформацію.
2. ЯКІ ПОСЛУГИ ВИ ОТРИМАЄТЕ
A. доступ до відеолекцій та додаткових матеріалів куратора/ментора (у вигляді презентацій, статей, аудіо та відео файлів, посилань на зовнішні ресурси для ознайомлення тощо);

B. доступ до онлайн зустрічей з куратором/ментором не рідше, ніж 1 раз на 2 тижні (здійснюються з допомогою сервісу Zoom або іншого подібного сервісу);

при навчанні професіям:

Є можливість перейти* на наступний Модуль (Курс) професії за умови виконання Студентом (зарахування куратором) мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Модулю (Курсу) (на розсуд куратора, Студенту може бути надано додатковий час (до 14 календарних днів) для здачі робіт, яких не вистачає);

*Що робити, якщо Студент був недопущений до наступного Модулю (Курсу) Професії? У нього є декілька опцій:

1. Пройти Модуль (Курс) з початку (з наступними наборами Студентів); в такому разі Студент вносить повну суму вартості навчання на Модулі (Курсі);

2. Піти на інший Модуль (Курс) в суміжній Професії (змінити Професію на суміжну), за наявності такої; в такому разі Студент вносить повну суму навчання на Модулі (Курсі);

3. Завершити навчання на Професії.

H. збереження після завершення навчання на Професіумі доступу до всіх відео уроків та додаткових матеріалів пройдених Модулів (Курсів) на строк до 3 років;

I. зворотній зв'язок та перевірка контрольних робіт від куратора/ментора.
3. ЯК ОПЛАТИТИ КУРС
3.1 Ціна Курсу/Професіуму вказується на відповідній веб-сторінці Курсу на Сайті та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

3.2 Ви можете здійснювати оплату:
— одним платежем;
— помісячно протягом 5 місяців;
— використовуючи оплату частинами від банківських партнерів Школи.

3.2.1 Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Модулю (Курсу) надаються Студенту лише після оплати.

3.3 Ви можете здійснити оплату у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) - гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Сайтом, а також на підставі виставленого рахунку (українською або англійською мовами, у гривнях та/або доларах/євро).

3.4. Ми повернемо сплачені кошти за Модуль (Курс):
— протягом 21 дня з офіційної дати початку навчання.
Якщо на Сайті Модулю/Курсу не вказано інший порядок повернення коштів.
Для цього Студент має надіслати письмове повідомлення на пошту admin@uni380.com, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється

3.5 Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких UNI380 не несе відповідальність.

Послуги вважаються належно наданими UNI380 після відкриття Студенту доступу до матеріалів Курсу/Модулю, зокрема, якщо Студент ознайомлюється з матеріалами Курсу/Модулю. Доказом ознайомлення можуть бути відповідні записи програмного забезпечення, прослуховування Студентом лекції(й), відвідування інших вебсторінок з матеріалами Курсу/Модулю.

Будь-які дії із ознайомлення є підтвердженням прийняття Студентом наданих послуг, засвідчують його волю на настання правових наслідків особистого отримання наданих в повній мірі та належної якості послуг. В такій ситуації підписання акту приймання-передачі наданих послуг зі сторони Студента не потрібно (окрім випадку, коли Студент просить скласти і підписати такий акт).
Якщо Студент з будь-яких причин був відсутнім на вебінарах та/або інших заходах в межах Курсу/Модулю він не може посилатись на ненадання чи неналежне надання послуг, якщо ознайомився з матеріалами Курсу/Модулю.

3.6 Якщо Ви вирішуєте припинити (не продовжувати) навчання (проходження обраного Модулю (Курсу)), врахуйте, що за Вами не зберігається місце у наступному наборі на Модуль (Курс) та Ви не маєте можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинили. Тобто, у Вас є можливість розпочати навчання лише з самого початку Модулю (Курсу) та за умови здійснення нової оплати Модулю (Курсу).

3.7 Якщо Ви платите помісячно, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Сайті, ми надішлемо повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Модулю (Курсу).
4. ЯК ПРОХОДИТЬ НАВЧАННЯ
*UNI380 – ФОП Тимошенко Дмитро Анатолійович або будь-яка інша фізична чи юридична особа, яка під час ведення діяльності з іншими особами використовує комерційне позначення «UNI380».

Реквізити: ФОП Тимошенко Дмитро Анатолійович,
КОД 3485815119, 03189, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 52а
тел. +380 73 124 1478
9.1 В разі виникнення спору UNI380 зробить все можливе для врегулювання його в мирному порядку. У випадку недосягнення згоди, Сторони передадуть спір на розгляд суду у порядку, визначеному законодавством України.

9.2 Договір діє до моменту закінчення проходження Курсу відповідно до Програми.

9.3 Приєднуючись до цього Договору Студент надає UNI380 право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності UNI380.

9.4 UNI380 може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку, розмістивши нову редакцію Публічної оферти на Сайті. У випадку незгоди зі зміненими умовами Студент має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це UNI380.

9.5 Якщо інше не передбачено Договором, застосовуються умови, встановлені законодавством України.

9.6 Якщо інше не передбачено цим Договором, достатнім доказом виконаних Студентом дій будуть інформаційні (облікові) записи у відповідних програмах, які використовує UNI380, та/або на серверах, що забезпечують роботу Сайту, незалежно від способу і/або технічного пристрою, за допомогою якого вони були здійснені.
9. ЩО ЩЕ СЛІД ВРАХУВАТИ
8.1. Ми розуміємо, що життєві об'єктивні обставини можуть вносити непередбачувані корективи в можливість виконання цього Договору, і цим передбачаємо, що UNI380 та/або Студент звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо їх виконанню перешкоджає надзвичайна і невідворотна за цих умов подія (непереборна сила), в тому числі, але не виключно: військові дії, заворушення чи саботаж; стихійні лиха; відключення електропостачання, інтернету або телекомунікацій; введення державних обмежень, що унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких UNI380 об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи UNI380 та Сайту.

8.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи UNI380, ми будемо негайно інформувати шляхом розміщення інформації на Сайті.

8.3. Просимо врахувати, що з метою збереження UNI380 та гарантування можливості відновлення його роботи, протягом строку дії обставин форс-мажору, але не більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, ми не зможемо проводити повернення сплачених Студентом за навчання коштів.

8.4. Разом з тим, якщо обставини, зазначені в п. 8.1, будуть тривати більше, ніж 180 (сто вісімдесят) календарних днів, Студент має право відмовитись від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на пошту admin@uni380.com, та ставити питання про повернення сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене. В такому разі, ми здійснимо повернення Вам коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. При цьому, UNI380 зробить все можливе для того, щоб розглянути Ваше звернення якомога швидше, але не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.
8. ФОРС-МАЖОР
7.1 Права інтелектуальної власності на Сайт, Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать UNI380.

7.2 UNI380 використовує об'єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

7.3 UNI380 не передає Студенту будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

7.4 Студент безоплатно надає UNI380 (та/або Замовнику*) дозвіл розповсюджувати всі твори, виконані Студентом під час проходження Курсу, в соцмережах, на своєму Сайті та/або на будь-яких інших ресурсах без використання з комерційною метою (тобто без отримання оплати від третіх осіб за використання). Такі твори можуть бути виконані одним Студентом і в співавторстві з іншими студентами або куратором.

*Замовник — це особа (компанія), що звернулась до UNI380 для проведення певного дослідження, розробки концепції тощо, в межах яких Студент розробив певні твори самостійно або в співавторстві.
7. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
6.1 В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, UNI380 може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до Навчальних матеріалів та Платформи.

6.2. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п.6.1 повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

6.3. У випадку виявлення UNI380 порушень, передбачених п.п. 5.2, 5.3 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% вартості Модулю (Курсу). Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.
6. ЩО БУДЕ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ЦИХ ОБОВ'ЯЗКІВ
5.1 Прийняти та оплатити послуги.

5.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Модулю (Курсу), Навчальних матеріалів третім особам, не придбавати Модуль (Курс) (Професіум) в складчину.

5.3 Не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Модулю (Курсу) третім особам.

5.4 Не ображати публічно (в соцмережах, внутрішніх чатах тощо) куратора, менеджера або іншого студента Модулю (Курсу).

5.5 Не розміщувати на Сайті або в будь-яких службах, що стосуються Модулю (Курсу) (соцмережі, чати тощо) матеріали, що порушують авторське право, особисті права інших осіб. Якщо Студент видаватиме чужі роботи за власні під час проходження Модулю (Курсу) (вчинятиме плагіат), UNI380 може достроково односторонньо відмовитись від Договору без повернення оплаченої вартості Модулю (Курсу).

5.6 Не вживати нецензурні вирази, висловлювання порнографічного, еротичного або сексуального характеру; вислови, метою яких є навмисна провокація різкої реакції інших учасників Курсу.

5.7 Не розміщувати рекламу, комерційні повідомлення, а також повідомлення, які не стосуються тематики Модулю (Курсу) (спам).
5. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТА
4.1 Після реєстрації, Студент може здійснити перший платіж (п. 3.2), після чого він отримує доступ до матеріалів Модулю (Курсу) через Особистий кабінет, зареєстрований на Сайті. Навчання розпочинається з дня запуску Курсу (першого Модулю (Курсу).

4.2 Дата початку (набору) кожного Модулю (Курсу) зазначається на веб-сторінці Сайту чи рекламних матеріалах. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу (п.3.2).

4.3 Ви маєте право проходити паралельно декілька Модулів (Курсів), якщо Ваша база знань та вмінь це дозволяє, і якщо певний Модуль (Курс) не вимагає попереднього завершення проходження іншого (отримання сертифікату).

4.4 Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Модуль (Курс) та припинено його навчання на Професіумі, у випадках:
— Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;
— Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) контрольної роботи;
— Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 5 цього Договору.

4.5 UNI380 не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Модулю (Курсу), розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Модулю (Курсу).

4.6 Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, UNI380 може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту повідомити UNI380, вказуючи достатні причини. UNI380 має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Не згода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Модулю (Курсу) як послуги неналежної якості.

4.7 Під час проходження Модулю (Курсу) Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram, Slack) або інший канал зв'язку на вибір UNI380. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Модулю (Курсу) чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Модулю (Курсу). UNI380 може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Модулю (Курсу).

4.8 Проходження Професіуму завершується фінальною курсовою робою. За умови успішного завершення всіх Модулів (Курсів) (успішне виконання курсових) та виконання фінальної курсової роботи (прийняття її куратором) Студент отримує диплом з додатком власного зразка UNI380.